Kontejnery Břeclav

Kontejnery Břeclav

Přistavení kontejnerů na sutě a odpady

 Kontejnery objednávejte na tel.:  777 65 34 34    zde klinkni na   Ceník

 Odvoz  odpadu a sutí  Břeclavsko  Provádíme odvoz suti, stavebních odpadů a komunálního odpadu na území okresu Břeclav. Pro Břeclav a okolí poskytujeme slevy nebo speciální ceny. Nabízíme kontejnery o objemech 4 m3 a 10 m3. Ceny zahrnují přistavení, pronájem kontejneru, odvoz odpadu, . Při větších objemech a delší spolupráci poskytujeme další slevy. K cenám je účtováno 21 % DPH.  ,   jezdíme i v sobotu po domluvě i v neděli.

 


Dušan Bartošík
Nádražní 1264/99, 69141 Břeclav 
IČ: 11502908  DIČ: CZ7107094049 
IČZ:
Seznam odpadů

Kód Kategorie               Název odpadu        
010408 O Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
010409 O Odpadní písek a jíl
020104 O Odpadní plasty (kromě obalů)
020304 O Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020601 O Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
020704 O Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
030105 O Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
030301 O Odpadní kůra a dřevo
040222 O Odpady ze zpracovaných textilních vláken
100101 O Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
100201 O Odpady ze zpracování strusky
101103 O Odpadní materiály na bázi skelných vláken
101112 O Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11
101311 O Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10
150101 O Papírové a lepenkové obaly
150102 O Plastové obaly
150103 O Dřevěné obaly
150104 O Kovové obaly
150105 O Kompozitní obaly
150106 O Směsné obaly
161104 O Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03
170101 O Beton
170102 O Cihly
170103 O Tašky a keramické výrobky
170107 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
170201 O Dřevo
170202 O Sklo
170203 O Plasty
170302 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
170411 O Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
170504 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
170506 O Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
170604 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
170904 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
190801 O Shrabky z česlí
190802 O Odpady z lapáků písku
190905 O Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
200203 O Jiný biologicky nerozložitelný odpad
200307 O Objemný odpad

 

 

 

foto_doprava materiálů2Doprava materiálů a skládání hydraulickou rukou

Provádíme přepravu stavebních a jiných materiálů do hmotnosti 6tun, přepravíme až 10EUR palet. včetně skládání hydraulickou rukou Fassi 80 s vyložením až 11,5m .

Prodáváme a rozvážíme:    

ŠTĚRKY – PÍSKY- DRCENÉ KAMENIVO – ZAVLHLÍ BETON s betonárky Cemix,  beton možno ponechat na kontejneru .   

               

Sdělení
Dušan Bartošík
Nádražní 1264/99, 69141 Břeclav 
IČ: 11502908  DIČ: CZ7107094049