doprava – kontejnery – štěrky

Ceny platné k 1. 1. 2018  (veškeré ceny v ceníku jsou uvedeny bez 21% DPH !!!)

Odvoz odpadů – Břeclav 1-5 (mimo hranici Břeclavi +27Kč/km)

  Odvoz sutě s uložením na recyklaci 1650,-Kč (pouze stavební suť bez příměsí dřeva, skla, železa, plastů objem kontejneru 3m3  do 3tun naložení sutí do roviny kontejneru

  Odvoz sutě s uložením na recyklaci 1850,-Kč (pouze stavební suť bez příměsí dřeva, skla, železa, plastů ) objem kontejneru 4m3 do 5tun kontejner naložen mírně! na kopec viz. obrázek

foto_kontejner_sutě3,5m3   Odvoz výkopové zeminy s uložením na skládku 1650,-Kč (pouze čistá zemina bez příměsí dřeva, skla, železa, plastů a sutě) objem kontejneru 3m3 naložení do roviny kontejneru

Pronájem kontejnerů za 1 den (do 3 dne zdarma)  150,-Kč

  Odvoz komunálního odpadu (jen doprava) 1500,-Kč  + za odpad na váhu dle ceniku skládky

 (cena komunálního odpadu na  třídirně Hrušky 2000,-Kč/za 1t ) objem kontejneru je 10m3 má zadní dveře a sklopné bočnice.

Přeprava stav.materiálů a materiálů ze stavebnin do 5,5t (8 euro palet) 2,4m x 4m   27,-Kč/km

  Doprava materiálu po Břeclavi  1000,-Kč   

Cena za 1 km  27,-Kč (mimo Břeclav)

Čekání, naložení, složení (za každých započatých 15 minut neplatí pro paušální ceny po Břeclavi 1-5)  100,-Kč   

Dovoz betonu (pouze doprava)  700,-Kč možno ponechat na kontejneru u stavby +500Kč

Dovoz štěrku -drtě -písku-recyklátů  (pouze doprava)  700,-Kč

 Dovoz štěrku 0-4 tříděný   1790,-Kč (cena obsahuje dopravu a poplatek za 5,5t/ 0-4 štěrkopísku) 3,3 m3

 Práce v hodinové sazbě (např. pod Bagrem)  700,-Kč

 Práce hydraulicko rukou Fassi 80   

  Práce HR nakládka /vykládka/manipulace 700,-Kč/hod (každá i započatá)

foto_valnik

  Skládání plalet EUR 100,-Kč/1ks

  Skládání atipického zboží 150,-Kč/1ks  

kontejner10m3

Ceník štěrků a kameniva             

 Třídění štěrk 0-4  195,-Kč/t těžený z Dyje  vhodný na betonování 

 Tříděný štěrk 0-4 295,-Kč/t žlutý Zaječí   vhodný na hrubé omítky

 Kopaný 0-2(žlutý) 395,-Kč/t   vhodný na malty 

Ceny platné k 1. 1. 2018  (veškeré ceny v ceníku jsou uvedeny bez 21% DPH !!!)