Plánujete rekonstrukci střechy 
 • Poptáváte tesařské, pokrývačské a klempířské práce?
  Bojíte se o kvalitu provedené práce a poskytnuté záruky?

     Firma Střechy Bartošík Břeclav Vám nabízí komplexní řešení a to je střecha na klíč. Dodávka materiálu a samotná realizace díla je jako jeden balíček a to vše ze zárukou. Na trhu jsme od roku 1993 zrealizovali jsem tisíce zakázek velkých i malých u zákazníka nerozlišujeme zda jde o firmu s velkým obratem nebo paní která by chtěla vyměnit svod u domečku.Tím chceme říci, že děláme svou práci poctivě.

Postup realizace střechy na klíč:
 1. Zašlete nám poptávku
  Můžete zavolat osobně na tel. číslo 777653434 neprodleně zavoláme zpět. Případně zaslat požadavek  na email : info@strechybartosik.cz  nebo vyplnit poptávkový formulář na našich webových stránkách .
 2. Příprava nabídky
  Na základě Vámi zaslaných informací nebo zjištěných informací u Vás doma  připravíme cenovou nabídku. V případě, že bude součástí poptávky vyřezávaný krov na CNC stroji, předložíme spolu s nabídkou vizualizaci v 3D.
 3. Prezentace nabídky
  Námi připravená nabídka Vám bude zaslána na email případně poštou ale preferujeme osobní kontakt . Rozpočet vysvětlíme a můžete se ptát na veškeré detaily v rozpočtu ,Rozpočet je sestaven vždy na míru zákazníkovy a  obsahuje Vše co je potřeba k provedení kvalitního díla. Při této příležitosti bude předložen návrh Smlouvy o dílo.
 4. Podpis Smlouvy o dílo
  Po odsouhlasení nabídky domluvíme termín realizace a podepíšeme Smlouvu o dílo.
 5. Realizace díla
  Realizace probíhá dle technologických postupů výrobců a s materiály schválenými v nabídce. Jakékoliv změny nebo úpravy jsou předem konzultovány s investorem. Pokud jsou schváleny, provede se zápis do stavebního deníku a dojde k jejich realizaci.
 6. Předání investorovi
  Dokončené dílo předáváme investorovi na základě předávacího protokolu. Investorovi zároveň doručíme prohlášení o shodě a záruční list.