Stavební klempířské práce
Stavební pokrývačské práce
Stavební tesařské práce
Výstavba komínů
Dodávka a montáž střešních oken
Zastřešení hal z trapézových krytin
Současně s vyplněním a odesláním tohoto registračního formuláře uděluji výslovný a vědomý souhlas k tomu, aby společnost Dušan Bartošík. se sídlem Nádražní 1264/99, 69141 Břeclav, email: info@strechybartosik.cz. uchovávala a zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, firma, adresa, telefon, e-mail, a také údaje o objednaných nebo zakoupených výrobcích a jejich použití a údaje o komunikaci se mnou. Společnost je oprávněná využít mé osobní údaje za účelem marketing, nabízení jejích výrobků a služeb a také za účelem analýz o zákaznickém chování a to pro účely zasílání nabídek vycházejících z takové analýzy. Výslovně souhlasím s tím, aby společnost Dušan Bartošík využívala moji e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou. Jsem si vědom(a) svých práv ohledně nakládání s poskytnutými osobními údaji a to zejména práva: a) tento souhlas kdykoliv odvolat a to i částečně; b) požadovat po spol. Dušan Bartošík přístup k mým osobním údajům, vč. práva opravy, výmazu či omezení zpracování; c) požadovat přenos mých osobních údajů k mnou určenému subjektu; d) podat námitku ke spol. Dušan Bartošík ohledně zpracování, popř. i stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).