Objednávky telefonicky +420 777653434

e-mailem: info@strechybartosik.cz


Paušální sazby – pouze doprava do 5t po Břeclavi

Dovoz písku-štěrku štěrkovna Poštorná

Dovoz zavlhlého betonu z Cemix Poštorná

Dovoz recyklátů

Doprava stavebních materiálů

Skládání palet HR

Hodinová práce HR jeřábem

Hodinová práce plošina do15m

Kontejner velkoobjemový odvoz odpadu skládka Hantály

1300,-Kč

1500,-Kč ponechání kontejneru +500

1300,-Kč

1800,-Kč

120,-Kč/paleta

1000,-Kč/hod.

1050,-Kč/hod.

2700,-Kč/paušál

Ceník skládka Hantály

Paušální sazby – přistavení kontejnerů do 5t (3,5m3)po Břeclavi včetně odvozu a likvidace

Kontejner na čistou suť do 5t taška, cihly, kámen, omítka

Kontejner na hlínu do 5t bez příměsí

Kontejner na čistý beton do 5t max.50x80cm bez příměsí

Kontejner na beton s hlínou, keramikou cihlami do 5t

Kontejner na Ytong Porfix do 5t (cena uložení 1000Kč/t)

Kontejner na směsný stavební odpad 4 / 7 / 10m3 (jen doprava) 55,-/km

+ platba za odpad dle skládky po zvážení.

pozn. Příměsí se rozumí papír, plast, dřevo, kov, sklo, biologický odpad, oleje aj.

3000,-Kč

3900,-Kč

3900,-Kč

3500,-Kč

3900,-Kč

Ostatní ceny

Sazba za 1km

Hodinová sazba

Příplatek za příměstskou část Ladná k paušálům

Příplatek za obce do 15km k paušálům

Pronájem kontejnerů do 3 dnů

Pronájem kontejnerů nad 3den

Prostoje -čekání každých započatých 15 min.

Natažení a složení kontejneru

55,-Kč

900,-Kč

300,-Kč

600-Kč

zdarma

150,-Kč/den

250,-Kč/15min

zdarma

Veškeré ceny jsou bez 21% DPH ceník platný od 1.4.2024 a platí jen pro město Břeclav a obce v okruhu do 15km.


Cena písku a štěrku prodej jen s dopravou

pozor změna cen štěrků a recyklátů!!! ceny po telefonu 777653434


ŠTĚRKOPÍSEK A PÍSEK

Frakce: bez DPH / s DPH / 1 tuna

KOPANÝ PÍSEK 320 KČ / 387,20 Kč

BRATČICE 0-4 285 KČ / 344,90 Kč

ŠTĚRKOP.0-60 260 KČ / 314,60 Kč

NAKLÁDKA
DO 1,5 T
70/ 85 Kč

OBLÁZKY

Frakce: bez DPH / s DPH / 1 tuna

4-8 450 KČ / 544,50 Kč

8-16 470 KČ / 568,70 Kč

16-22 440 KČ / 532,40 Kč

22-63 410 KČ / 496,10 Kč

40-150 580 KČ / 701,80 Kč

NAKLÁDKA
DO 1,5 T
 70 KČ / 85 Kč

DRCENÝ KÁMEN

Frakce: bez DPH / s DPH / 1 tuna

0-4 390 KČ / 471,90 Kč

0-32 385 KČ / 465,90 Kč

4-8 495 KČ / 599 Kč

8-16 470 KČ / 568,70 Kč

16-32 435 KČ / 526,40 Kč

32-63 435 KČ / 526,40 Kč

NAKLÁDKA
DO 1,5 T
 70 KČ / 85 KčŠtěrkopísek Bratčice 0-4 mm

Kopaný písek

Štěrkopísek 0-30 mm

Štěrkopísek 0-30 mm

DYJE oblázky 16-30 mm

DYJE oblázky 18-60 mm

Oblázky 4-8 mm

Oblázky 8-16 mm

Oblázky 16-32 mm

Oblázky 32-63 mm

Oblázky 40-150 mm

Drcený kámen 0-4 mm

Drcený kámen 0-32 mm

Drcený kámen 4-8 mm

Drcený kámen 8-16 mm

Drcený kámen 16-32 mm

Drcený kámen 32-63 mm

Lomový kámen

Cena recyklátů prodej jen s dopravou

Beton frakce 0-16

Beton frakce 0-32

Beton frakce 0-63

Beton frakce 16-32

Beton frakce 32-63

Cihla frakce 0-10

Cihla frakce 0-32

Cihla frakce 16-32

Cihla frakce 32-63

Zemina netříděná

Zemina tříděná standard

Ornice tříděná

Kamenivo 32-63

Asfalt 0-68

Asfalt frézovaný

200,-Kč

220,-Kč

170,-Kč

310,-Kč

200,-Kč

30,-Kč

25,-Kč

150,-K

60,-Kč

80,-Kč

200,-Kč

500,-Kč

350,-Kč

50,-Kč

200,-Kč

Současně s vyplněním a odesláním tohoto registračního formuláře uděluji výslovný a vědomý souhlas k tomu, aby společnost Dušan Bartošík. se sídlem Nádražní 1264/99, 69141 Břeclav, email: info@strechybartosik.cz. uchovávala a zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, firma, adresa, telefon, e-mail, a také údaje o objednaných nebo zakoupených výrobcích a jejich použití a údaje o komunikaci se mnou. Společnost je oprávněná využít mé osobní údaje za účelem marketing, nabízení jejích výrobků a služeb a také za účelem analýz o zákaznickém chování a to pro účely zasílání nabídek vycházejících z takové analýzy. Výslovně souhlasím s tím, aby společnost Dušan Bartošík využívala moji e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou. Jsem si vědom(a) svých práv ohledně nakládání s poskytnutými osobními údaji a to zejména práva: a) tento souhlas kdykoliv odvolat a to i částečně; b) požadovat po spol. Dušan Bartošík přístup k mým osobním údajům, vč. práva opravy, výmazu či omezení zpracování; c) požadovat přenos mých osobních údajů k mnou určenému subjektu; d) podat námitku ke spol. Dušan Bartošík ohledně zpracování, popř. i stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).