Objednávky telefonicky +420 777653434

e-mailem: info@strechybartosik.cz


Paušální sazby – pouze doprava do 5t po Břeclavi

Dovoz písku-štěrku štěrkovna Poštorná

Dovoz zavlhlého betonu z Cemix Poštorná

Dovoz recyklátů

Doprava stavebních materiálů

Skládání palet HR

Hodinová práce HR jeřábem

Hodinová práce plošina do15m

Kontejner velkoobjemový odvoz odpadu skládka Hantály

1300,-Kč

1500,-Kč

1300,-Kč

1800,-Kč

120,-Kč/paleta

1000,-Kč/hod.

1050,-Kč/hod.

2600,-Kč/paušál

Ceník skládka Hantály

Paušální sazby – přistavení kontejnerů do 5t (3,5m3)po Břeclavi včetně odvozu a likvidace

Kontejner na čistou suť do 3t taška, cihly, kámen, omítka

Kontejner na čistou suť do 5t taška, cihly, kámen, omítka

Kontejner na hlínu do 5t bez příměsí

Kontejner na čistý beton do 5t max.50x80cm bez příměsí

Kontejner na beton s hlínou, keramikou cihlami do 5t

Kontejner na Ytong Porfix do 5t (cena uložení 800Kč/t)

Kontejner na směsný stavební odpad 4 / 7 / 10m3 (jen doprava) 55,-/km

+ platba za odpad dle skládky po zvážení.

pozn. Příměsí se rozumí papír, plast, dřevo, kov, sklo, biologický odpad, oleje aj.

2700,-Kč

3900,-Kč

3900,-Kč

3500,-Kč

3900,-Kč

Ostatní ceny

Sazba za 1km

Hodinová sazba

Příplatek za příměstskou část Ladná k paušálům

Příplatek za obce do 15km k paušálům

Pronájem kontejnerů do 3 dnů

Pronájem kontejnerů nad 3den

Prostoje -čekání každých započatých 15 min.

Natažení a složení kontejneru

55,-Kč

900,-Kč

300,-Kč

600-Kč

zdarma

150,-Kč/den

200,-Kč/15min

zdarma

Veškeré ceny jsou bez 21% DPH ceník platný od 12.5.2023 a platí jen pro město Břeclav a obce v okruhu do 15km.


Cena písku a štěrku prodej jen s dopravou

pozor změna cen štěrků a recyklátů!!! ceny po telefonu 777653434


ŠTĚRKOPÍSEK A PÍSEK

Frakce: bez DPH / s DPH / 1 tuna

KOPANÝ PÍSEK 320 KČ / 387,20 Kč

BRATČICE 0-4 285 KČ / 344,90 Kč

ŠTĚRKOP.0-60 260 KČ / 314,60 Kč

NAKLÁDKA
DO 1,5 T
70/ 85 Kč

OBLÁZKY

Frakce: bez DPH / s DPH / 1 tuna

4-8 450 KČ / 544,50 Kč

8-16 470 KČ / 568,70 Kč

16-22 440 KČ / 532,40 Kč

22-63 410 KČ / 496,10 Kč

40-150 580 KČ / 701,80 Kč

NAKLÁDKA
DO 1,5 T
 70 KČ / 85 Kč

DRCENÝ KÁMEN

Frakce: bez DPH / s DPH / 1 tuna

0-4 390 KČ / 471,90 Kč

0-32 385 KČ / 465,90 Kč

4-8 495 KČ / 599 Kč

8-16 470 KČ / 568,70 Kč

16-32 435 KČ / 526,40 Kč

32-63 435 KČ / 526,40 Kč

NAKLÁDKA
DO 1,5 T
 70 KČ / 85 KčŠtěrkopísek Bratčice 0-4 mm

Kopaný písek

Štěrkopísek 0-30 mm

Štěrkopísek 0-30 mm

DYJE oblázky 16-30 mm

DYJE oblázky 18-60 mm

Oblázky 4-8 mm

Oblázky 8-16 mm

Oblázky 16-32 mm

Oblázky 32-63 mm

Oblázky 40-150 mm

Drcený kámen 0-4 mm

Drcený kámen 0-32 mm

Drcený kámen 4-8 mm

Drcený kámen 8-16 mm

Drcený kámen 16-32 mm

Drcený kámen 32-63 mm

Lomový kámen

Cena recyklátů prodej jen s dopravou

Beton frakce 0-16

Beton frakce 0-32

Beton frakce 0-63

Beton frakce 16-32

Beton frakce 32-63

Cihla frakce 0-10

Cihla frakce 0-32

Cihla frakce 16-32

Cihla frakce 32-63

Zemina netříděná

Zemina tříděná standard

Ornice tříděná

Kamenivo 32-63

Asfalt 0-68

Asfalt frézovaný

200,-Kč

220,-Kč

170,-Kč

310,-Kč

200,-Kč

30,-Kč

25,-Kč

150,-K

60,-Kč

80,-Kč

200,-Kč

500,-Kč

350,-Kč

50,-Kč

200,-Kč

Současně s vyplněním a odesláním tohoto registračního formuláře uděluji výslovný a vědomý souhlas k tomu, aby společnost Dušan Bartošík. se sídlem Nádražní 1264/99, 69141 Břeclav, email: info@strechybartosik.cz. uchovávala a zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, firma, adresa, telefon, e-mail, a také údaje o objednaných nebo zakoupených výrobcích a jejich použití a údaje o komunikaci se mnou. Společnost je oprávněná využít mé osobní údaje za účelem marketing, nabízení jejích výrobků a služeb a také za účelem analýz o zákaznickém chování a to pro účely zasílání nabídek vycházejících z takové analýzy. Výslovně souhlasím s tím, aby společnost Dušan Bartošík využívala moji e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou. Jsem si vědom(a) svých práv ohledně nakládání s poskytnutými osobními údaji a to zejména práva: a) tento souhlas kdykoliv odvolat a to i částečně; b) požadovat po spol. Dušan Bartošík přístup k mým osobním údajům, vč. práva opravy, výmazu či omezení zpracování; c) požadovat přenos mých osobních údajů k mnou určenému subjektu; d) podat námitku ke spol. Dušan Bartošík ohledně zpracování, popř. i stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).